Dịch vụ

Tư vấn

Chúng tôi tư vấn và phát triển các ứng dụng web và ứng dụng di động thiết kế riêng cho doanh nghiệp của bạn nhằm tăng khả năng cạnh tranh và năng suất cho doanh nghiệp của bạn.

Công nghệ
tương tác

Chúng tôi biến ý tưởng của bạn thành các sản phẩm công nghệ để sẵn sàng đón đầu thị trường, tùy chỉnh phù hợp với nhiều dự án nhằm tăng khả năng mở rộng, kết nối mạnh mẽ.

Giải pháp kinh doanh Nhật Bản

Chúng tôi tự tin gumi sẽ là cầu nối vững chắc giúp kết nối các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Nhật Bản xây dựng và phát triển mô hình kinh doanh Nhật Bản.

Xây dựng và phát triển sản phẩm mới

Chúng tôi thấu hiểu, nghiên cứu và hợp tác với gumi Vietnam để cung cấp các sản phẩm công nghệ giúp tăng sự tương tác và sự trải nghiệm cho người dùng.